Soberanía Alimentaria

“Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para hacer frente al comercio libre y corporativo y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y pesqueros para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores y consumidoras a controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y gestión de la tierra, de los territorios, del agua, las semillas, el ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen los alimentos. La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.”

Declaración de Nyeleni, Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria, Mali, 2007.

www.viacampesina.org

jueves, 22 de diciembre de 2011

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi declara el municipi "Zona Lliure de Transgènics"

Els promotors de la moció, el Grup d'Ecologia i Medi Ambient d'#Acampadaalcoy i La Carrasca-Ecologistes en Acció, expressen la seua satisfacció per aquest pas cap a una agricultura i una alimentació més sanes i sostenibles

En el Ple d'ahir, 21 de desembre, de l'Ajuntament d'Alcoi es va aprovar amb el vot favorable dels partits que componen el Govern Municipal (PSOE, Bloc Nacionalista Valencià i Esquerra Unida-L'Entesa) i l'oposició del PP una moció per a la declaració del municipi com a "Zona Lliure de Transgènics".
Aquesta moció ha estat impulsada pel Grup d'Ecologia i Medi Ambient d'#Acampadaalcoy i per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, amb el suport de 18 entitats: associacions de veïns, sindicats agraris, etc.
La moció aprovada reconeix que l'alliberament d'organismes transgènics al medi ambient suposa un risc per a la biodiversitat i per a la salut, i pot provocar efectes irreversibles i imprevisibles sobre els ecosistemes afectats per aquesta contaminació genètica. A més, cada vegada hi ha més proves que desmenteixen els suposats avantatges dels aliments modificats genèticament. En contra del que es prometia, el seu cultiu no redueix la utilització d'agroquímics, el seu rendiment és igual o menor al de les varietats no modificades, no milloren la qualitat dels aliments i no contribueixen a eradicar la fam del món, ja que la major part del que es produeix es destina a l'alimentació del bestiar dirigit al consum de carn per part dels països rics.
A pesar d'això, a l'Estat espanyol es cultiva el 75% de tot el panís transgènic que es produeix a la UE, un panís que ja ha estat prohibit en 10 països de la UE (França, Grècia, Àustria, Hongria, Itàlia, Irlanda, Alemanya, Bulgària, Luxemburg i Polònia) en base a evidències científiques sobre els seus impactes ambientals i les seues incerteses sobre la salut pública.
Amb la declaració d'Alcoi com a "Zona Lliure de Transgènics", la ciutat s'afegeix a les més de més de 200 regions i més de 4500 entitats locals de tota la Unió Europea que han pres mesures per sol·licitar la prohibició del cultiu de transgènics en el seu territori, i la xifra continua creixent. En el cas concret de l'Estat espanyol, 5 Comunitats Autònomes (Astúries, Euskadi, Illes Balears, Illes Canàries i Galícia), i també els Consells Insulars de Mallorca i Menorca, el Cabildo de Lanzarote, les autoritats provincials de la Diputació de Màlaga, i les Juntes Generals d'Àlaba i de Biscaia, s'han declarat ja en diferents graus com "Lliures de Transgènics". Pel que fa als municipis, més de 170 s'han sumat ja a aquesta iniciativa. Un dels recents és el municipi de Crevillent, que fa quasi dos mesos va aprovar per unanimitat (PP, PSOE, Bloc i Esquerra Unida) una moció presentada per la Colla Ecologista-Cultural "El Campanà" i l'associació TerraViva.
Els col·lectius promotors de la moció a Alcoi, que han dut a terme en els últims mesos diverses activitats informatives i reivindicatives per exigir una alimentació i una agricultura lliures de transgènics, han expressat en finalitzar el Ple la seua satisfacció per l'acord municipal. Així mateix, han agraït el suport de les nombroses entitats que s'han adherit a aquesta iniciativa i a totes les persones que han col·laborat en la campanya informativa.
També han anunciat que treballaran per estendre la declaració de "Zones Lliures de Transgènics" en altres poblacions veïnes i per impulsar una model d'agricultura ecològica i local, generadora de llocs de treball de qualitat, respectuosa amb el medi ambient i amb la salut d'agricultors i consumidors.

Grup d'Ecologia i Medi Ambient d'#Acampadaalcoy
i
Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció

No hay comentarios:

Publicar un comentario